Investurion.nl

Investurion

Bij Investurion hebben wij meer dan 30 jaar ervaring met de aankoop, verkoop en verhuur van  vastgoed.
Wij zijn bekend met de huidige marktontwikkelingen en bezitten een groot netwerk van professionals waardoor wij in staat zijn snel te schakelen waar nodig.

Schrijf u direct in

En investeer al vanaf €250,- 

5/5
Eindelijk een bedrijf die waarmaakt wat ze zeggen. Word gewoon netjes te woord gestaan, en alles wordt goed uitgelegd. Via Mijn Investurion kunnen wij inloggen en direct onze deelnemingen en rentebetalingen inzien. Zeker een aanrader en voelt gewoon goed en vertrouwt.
Fam. de Groot Wassenaar
4/5
Investurion heeft ons goed geïnformeerd. Wij krijgen periodiek onze rente conform de overeenkomst die wij zijn aangegaan. Ze zijn goed bereikbaar en zeer transparant in hun uitleg. Ook vertellen ze duidelijk dat het investeren niet geheel risicoloos is. 5 jaar een goed rendement was wat ons over de streep getrokken heeft.
Francien en Jochem de Vries
5/5
Na lang zoeken bij dit bedrijf uitgekomen. We hebben gewoon een duidelijk en eerlijk verhaal gekregen. Onze vragen werden correct beantwoord. Ze adviseren om gewoon te investeren wat je kunt missen. Ze halen je niet over om groot in te leggen. Echt een fantastisch gesprek gehad.
K.Hesseling Deventer

Waarom Investurion?

Wij zijn specialisten in het ontwikkelen en financieren van vastgoed.

De mensen achter Investurion hebben meer dan 30 jaar ervaring in projectontwikkeling en investeren in vastgoed. Ons doel is het realiseren van duurzame woon- en vastgoedvormen met als belangrijkste doel het behalen van een uitstekend rendement. Wilt u ook bijdragen aan een duurzame toekomst van Nederland en tegelijkertijd een goed rendement behalen? Bekijk hieronder onze mogelijkheden.

 • Erkend

  Wij zijn uw professionele partner en beschikken over alle noodzakelijke kennis om veilig te investeren

 • 30+ jaar ervaring

  Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring met investeren in de vastgoed branche

 • Transparant

  Wij geloven in transparantie en zijn open over onze investeringen en de te behalen rendementen

 • Visie

  Wij streven naar een duurzame toekomst in vastgoed en woonvormen

Investeren in vastgoed?

Bekijk hieronder de investeringsmogelijkheden

Woonerven

Woonerven

Kantoorruimtes

Kantoorruimtes

Commercie

Commercie

Verkaveling

Verkaveling

Eengezinswoningen

Eengezinswoningen

Woningbouw

Woningbouw

Bent u klaar om te investeren?

Bij Investurion helpen wij u graag met het kiezen van de juiste investering. Bent u overtuigd, neem dan contact met ons op en investeer in uw toekomst en die van Nederland.

Hoe wij succesvol investeren in vastgoed

Slim beleggen in vastgoed doe wij door de juiste keuzes te maken:

 • De juiste ligging

 • De juiste doelgroep

 • Passend budget

 • Juiste hoeveelheid eigen vermogen

 • De juiste juridische structuur

 • Een passende fiscale structuur

 • Het beste rendement

 • De beste verhuurmogelijkheden

Waarom een investerings campagne?

Investeren in vastgoed is momenteel heel populair

Zoals reeds gememoreerd ziet Investurion steeds kansen en om al die kansen te benutten, is kapitaal noodzakelijk. Om aan dat geld te komen doet Investurion dus een beroep op kleine en grote externe investeerders. Dit is aantrekkelijk voor investeerders, niet in de laatste plaats vanwege het rendement van 7 procent. Ook het feit dat je helpt meerwaarde in ons land te creëren spreekt veel investeerders aan, vastgoed is schaars bij zowel de kleine als grote investeerder. Dit heeft alles te maken met het feit dat het een relatief veilige manier van beleggen is. Omdat je met Investurion samenwerkt met een professionele projectontwikkelaar ben je verzekerd van een solide rendement.

Goed om te weten

Beleggen in vastgoed of beleggingspanden betekent dat je risico’s loopt. Hoewel het doorgaans vooral financieel voordeel oplevert, dien je te in te calculeren dat er altijd risico’s zijn. Kennis van het bedrijf is essentiële om de risico’s in te schatten. Om de risico’s te reduceren is spreiding erg belangrijk. Om de eigen risico’s te beperken is het toch al verstandig alleen te beleggen met geld dat je ook echt kunt missen.

Vastgoed een steeds beter alternatief voor schaarser wordende bancaire rente

Natuurlijk kun jij je geld ook op de spaarrekening bij de bank zetten. Dan weet je echter zeker dat er van enig rendement geen sprake zal zijn. Sterker nog, het kan je tegenwoordig zelfs geld kosten. Door te beleggen in vastgoed bij Investurion ben je zeker van een solide rendement. Bovendien kun je helpen de woningnood in ons land oplossen. Je bent als investeerder bovendien vanaf de start van een project nauw betrokken.

Is investeren in vastgoed risicovol?

Het is verstandig u eerst te verdiepen in ons als investeerder. Hoewel beleggen nooit geheel risicoloos is, levert het veelal meer rendement op dan sparen. Kennis van zaken is belangrijk om  uw risico in te kunnen schatten. Wij helpen u graag aan de informatie die nodig is om uw risico te beperken alvorens u investeert. 

 

Het risico minimaliseren

De economie en de vastgoedmarkt zijn onderhevig aan conjunctuur en bepalen voor een groot gedeelte in hoeverre vastgoed een interessante belegging is voor korte- en lange termijn. Wanneer u bij Investurion investeert, begeleiden wij de investering door openheid van zaken en professioneel inzicht. Op deze manier beperken we het risico en vergroten we de kans op rendement. 

Direct starten met investeren?

Dat kan. Uit ervaring weet u wellicht al wat de risico’s kunnen zijn. Bedrijfsobligaties zijn een aparte assetklasse. Het risico, oftewel de rendementsverhouding, is niet vergelijkbaar met andere beleggingsproducten zoals scheeps-cv’s, staatsobligaties of vastgoed- en beleggingsfondsen.

Veel gestelde vragen?

Hier vindt u het antwoord

Door op een van de onderstaande buttons te klikken. Vind u antwoordt op de meest gestelde vragen.

Een obligatie is een lening. Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan (de uitgevende instelling). Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding en veelal ook aflossing na een bepaalde tijd.

Tegenwoordig is vrijwel geen obligatie meer werkelijk in fysiek papier vertegenwoordigd. De oorspronkelijke vorm van een obligatie was echter wel een papier, dat overigens uit twee delen bestaat: de mantel en het couponblad.

Een mantel is daarbij het werkelijke schuldbewijs, waarop staat aangegeven hoeveel de uitgevende instelling aan het eind van de looptijd, of bij eerdere afbetaling, zal betalen aan de bezitter van de obligatie (aflossing). Verder vermeldt de mantel het te vergoeden rentepercentage.

Het tweede deel, het blad, is een verzameling van bonnetjes, de coupons. Deze coupons geven per rentevervaldatum (meestal per kwartaal) recht op een rentevergoeding over het geleende nominale bedrag (hoofdsom) van de betreffende obligatie(s).

De stappen om te beleggen zijn als volgt:

Inschrijven belegging 
U kunt zich eerst inschrijven voordat u kunt gaan beleggen. Dit kan als natuurlijk persoon of namens een bedrijf.

Betalen 
U kunt de inschrijving voltooien door middel van een iDEAL-betaling. Als u een groter bedrag wenst te beleggen, kunt u meerdere keren een iDEAL-betaling van €10.000,- doen. Een iDEAL- betaling wordt geautomatiseerd verwerkt en bevestigd.

Volgeschreven 
Als het bedrag van de obligatielening is bereikt, krijgt deze de status “Volgeschreven”. Het is dan niet meer mogelijk om te beleggen. Bij elke belegging geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarin een belegger het recht heeft om de inschrijving te wijzigen of te annuleren. De obligatielening houdt de status “Volgeschreven” totdat de bedenktermijn voor alle inschrijvingen is verlopen.

Als één of meerdere van deze punten voorkomen is een prospectus vrijgesteld van goedkeuring door de AFM:

  • De aanbieding is gericht op minder dan 150 personen.
  • De effecten kunnen (al dan niet in een pakket) slechts worden verworven tegen een waarde van ten minste €100.000 per belegger.
  • De aanbieding van effecten door een vereniging of instelling zonder winstoogmerk, om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken.
  • De nominale waarde van een effect is €100.000 of meer.


Zo ook bij deze aanbieding

 • De totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden, minder is dan €5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden.


Het is ook mogelijk dat er bij een aanbieding geen goedgekeurd prospectus beschikbaar is doordat de aanbieding niet prospectusplichtig is. Dit is bijvoorbeeld het geval als de effecten niet verhandelbaar zijn of als het gaat om een aanbieding van deelnemingsrechten in een open-end beleggingsinstelling. Bron: AFM

Crowdfunding is het uitlenen van relatief kleine bedragen door een grote groep beleggers aan een onderneming via een online platform. Bij het uitlenen van geld aan een bedrijf is de compensatie rente op de lening. Deze vorm heet ‘loan based crowdfunding’ of ‘crowdlending’. Bij deze vorm van crowdfunding is financieel rendement belangrijk.

Voor een beleggingsaanbieding is meestal een vergunning nodig of moet de onderneming een prospectus laten goedkeuren door de AFM. Soms gelden er vrijstellingen en valt een beleggingsaanbod niet onder het toezicht van de AFM. We spreken dan van een vrijgestelde belegging. Een belegging is bijvoorbeeld vrijgesteld als alle beleggers gezamenlijk in totaal maximaal €5 miljoen in de belegging kunnen investeren. Bron: AFM

Nee, bij crowdfunding sluit u een lening af via een bemiddelingsplatform van geldgevers en geldvragers. Een crowdfundingsplatform moet een crowdfunding investeerderstoets afnemen bij iedere consument die meer dan €500 via het platform investeert. Nu belegt u rechtstreeks in het bedrijf. U verstrekt het bedrijf een lening en beslist zelf hoe groot de lening is. De voorwaarden voor de lening treft u aan in het Informatiememorandum.

Essentiële informatie is informatie die u in ieder geval nodig heeft om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Onder de kop Documentatie op deze pagina treft u het bij de AFM ingediende wettelijke informatiedocument aan en informatie over o.a. de risico’s, de zekerheden en garanties, de voorwaarden van de lening, de fiscale behandeling en de huidige financiële situatie.

Ja, de AFM vindt het belangrijk dat u als consument een bewuste keuze maakt om te investeren. Daarom bieden wij de mogelijkheid tot reflectie. Dit is op twee manieren vormgegeven:

1) U moet actief bevestigen dat u het informatiememorandum heeft gelezen, voordat u op de bestelknop drukt.

2) U heeft de mogelijkheid tot ontbinden gedurende 14 dagen. Dit kan per schriftelijke bevestiging. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden. Als de investering niet binnen 14 dagen wordt geannuleerd, dan is deze daarna definitief geworden.

Obligatiehouders die hun obligaties willen overdragen kunnen dit schriftelijk bij ons aangeven.

Neemt u dan contact met ons op en wij helpen u zo snel mogelijk.

Vastgoed een steeds beter alternatief voor schaarser wordende bancaire rente

Vastgoed is dus beter dan het sparen op de bank

Diverse marktonderzoeken geven aan dat investeren in vastgoed een stijgende beleggingscategorie is. Deze ‘alternative investment asset’ ontwikkeld zich sterk en heeft veel potentie. De lage rentestand, sterke economie en toenemende kapitaal instroom geven de sector een flinke impuls. 

Er zijn steeds meer mogelijkheden om te investering in vastgoed. Door hoge stabiliteit van inkomsten uit zowel de huur als verkoop, verwachten wij dat investeringen in vastgoed de komende jaren sterk zullen toenemen. 

Investeren in vastgoed wordt als een stabiele beleggingscategorie gezien door investeerders. De gevolgen zijn dat het eigen vermogen en de solvabiliteit bij aanbieders van vastgoed zijn toegenomen. Vastgoed aanbieders staan er goed voor en de verwachtingen voor 2021 zijn hoog. Er wordt verwacht dat steeds meer privé-investeerders de stap nemen om te investeren in vastgoed.

Investeren in vastgoed

Investeren in vastgoed

Ontvang direct rendement 7%