Investurion.nl

Dagelijks bestuur

peter visser 2

Peter Visser

Bestuurder

Peter Visser (1953) werkte meer dan 40 jaar als professional in de gezondheidszorg, als gedreven en ambitieus zorgverlener (sportfysiotherapeut) en ondernemer in het gebied tussen Sport, Arbeid en Gezondheid. Met name het ondernemerschap bleek hem goed af te gaan. Het leiding geven aan een grote maatschap en 3 vennootschapen heeft dat bewezen. Hij heeft in de begin jaren 90 een aanzet gegeven tot een andere visie en veel actievere aanpak van de problematiek op die gebieden. Door de juiste mensen, collega’s en adviseurs om zich heen te verzamelen, aan wie hij vertrouwen gaf en van wie hij vertrouwen kreeg, kon hij zijn instituut stichten en ontwikkelen tot een toonaangevend centrum, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Hij werd daarvoor door zijn beroepsgroep zowel in 1996 als in 2006 onderscheiden met de NVFS Sportfysiotherapieprijs (o.a. uit handen van toenmalig staatssecretaris Erica Terpstra). Hij heeft op veel verschillende wijzen zijn visie en aanpak mogen uitdragen bij de (vervolg-)opleiding van collega’s en huisartsen, in samenwerking met medisch specialisten en op nationale wetenschappelijke podia. Hij heeft ook lang zitting gehad in het bestuur van zijn beroepsgroep (zowel regionaal als landelijk), waar hij deze initiatieven meer onder de aandacht kon brengen. Ook heeft hij op regionaal niveau, namens de beroepsgroep, veelvuldig onderhandeld met zorgverzekeraars en overheidsinstanties. Inmiddels is zijn visie en aanpak al jaren het model dat op grote schaal navolging heeft gekregen in zijn beroepsgroep en is de standaard geworden in revalidatie, re-integratie, blessureherstel en aanpak van chronische klachten aan het bewegingsapparaat. Bij zijn afscheid van het vak, in oktober 2019, werd hij op een speciale manier benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.