www.investurion.nl

Investurion

Bij Investurion hebben wij meer dan 30 jaar ervaring met de aankoop, verkoop en verhuur van  vastgoed. Wij zijn bekend met de huidige marktontwikkelingen en bezitten een groot netwerk van professionals waardoor wij in staat zijn snel te schakelen waar nodig.


Zodat wij ons kunnen gaan richten op het aankopen van nieuwe projecten. Mocht u interesse hebben om te investeren tegen een goed rendement, klik dan op de button DIRECT INSCHRIJVEN

Wilt u direct investeren ? Klik op onderstaande button. En u wordt automatisch doorgeleid naar onze inschrijf pagina

Privacy Policy

Zodat u weet wat er gebeurd

Privacy verklaring

Investurion BV is eigendom van en wordt beheerd door www.investurion.be

Wij willen graag uw privacy online beschermen. Wij zijn van mening dat u inzicht moet hebben in de wijze waarop wij de door u aan ons verstrekte informatie gebruiken, en voorts in de zeggenschap over het gebruik van die informatie. Op grond van de (AGV) Algemene Verordening Gegevensbescherming is Investurion BV de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die u gedurende uw bezoek aan onze website www.investurion.be verstrekt.
Wij evalueren het privacy beleid en procedures van Investurion om verbeteringen van tijd tot tijd door te voeren. Zodra wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in onze Privacy Policy dan zal daarvan een gewijzigde versie geplaatst worden op onze website. 

 

Bij het gebruik van de verschillende mogelijkheden op deze website kunt u af en toe persoonsgegevens verstrekken, zoals uw naam, uw contactgegevens of andere informatie over uzelf waarmee anderen u kunnen identificeren (hierna ‘Persoonsgegevens’), aan Investurion, waarmee u tijdens een bezoek aan onze website contact kunt hebben. Investurion kan deze informatie en andere technische informatie over uw gebruik van deze website gebruiken om zijn aanbiedingen op u af te stemmen, het zoeken op deze website voor u te vergemakkelijken, of afzonderlijk met u te communiceren voor zover dit in overeenstemming is met lokale wetgeving. Wij zullen echter nooit Persoonsgegevens van u verstrekken aan derden.

1. Welke Persoonsgegevens verzamelt Investurion van u?
Investurion verzamelt informatie op verschillende manieren, vanaf verschillende gedeeltes van onze website.
Sommige Persoonsgegevens worden verzameld als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, of als u een informatiememorandum aanvraagt of u uw gegevens invult om een brochure aan te vragen. Tijdens de online registratieprocedure kan Investurion u bijvoorbeeld vragen om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, plaatsnaam geboortedatum en informatie over uw eventuele aanschaf van obligaties. Hoe meer Persoonsgegevens u verstrekt (en hoe nauwkeuriger die is), hoe beter wij in staat zijn u te helpen met uw aanvraag.

2. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Investurion deze?
In het kader van ons aanbod aan persoonlijke onlinediensten op maat, gebruikt Investurion cookies om informatie op te slaan. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die vanaf een webserver naar uw browser wordt verstuurd en op de harddisk van uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van cookies kan Investurion u een persoonlijkere ervaring bieden als u onze website bezoekt, de informatie die u ontvangt bijvoorbeeld in het kader van de maandelijkse nieuwsbrief op uw wensen af te stemmen en contact met u opnemen als wij voor u een interessante aanbieding hebben.

Cookies van investurion kunnen alleen worden gelezen door Investurion Als u ervoor kiest cookies in uw browser uit te schakelen, hebt u nog steeds toegang tot de meeste delen van onze website. Maar als u met uw browser alle cookies uitschakelt, zijn bepaalde functies van de website mogelijk niet beschikbaar. Voor meer informatie over cookies die door deze website worden gebruikt, verwijzen wij naar https://www.investurion.nl/about/cookies.

3. Hoe gebruikt Investurion uw Persoonsgegevens?
Elke entiteit van Investurion die handelt als verwerkingsverantwoordelijke, zal alleen Persoonsgegevens verwerken als er sprake is van een rechtmatig belang of indien deze nodig zijn voor de hieronder genoemde doeleinden waarvoor u toestemming heeft verleend.
De belangrijkste reden waarom wij uw Persoonsgegevens verzamelen, is om u als gebruiker, een op uw wensen afgestemde ervaring op onze website te kunnen bieden. Dat doen we onder meer met persoonlijke diensten, interactieve communicatie, online transacties en vele andere soorten diensten, waarvan de meeste volledig gratis zijn. Om die diensten gratis te kunnen leveren, plaatsen we advertenties. Als wij iets meer van u weten, zijn wij in staat relevantere advertenties en content aan te bieden, en dus een betere service voor u. Ook kan Investurion onderzoek verrichten naar de demografische gegevens, interesses en het gedrag van u als gebruiker op basis van de informatie die ons wordt verstrekt bij registratie, bij een aanbieding, uit de logfiles van onze server of uit onze enquêtes. We doen dat om onze gebruikers beter te begrijpen en beter van dienst te kunnen zijn. Dit onderzoek wordt gecompileerd, waarna de bijeengevoegde gegevens worden geanalyseerd. Investurion zal verzamelde gebruikersgegevens nooit delen met anderen. Wij van Investurion zullen nooit doelbewust uw Persoonsgegevens aan andere ondernemingen of individuen verstrekken zonder u eerst hierover te informeren, en zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om die Persoonsgegevens te beschermen tegen fraudeurs of internetpiraterij.

4. Wie verzamelt er informatie?
Als er op de website van Investurion Persoonsgegevens aan u worden gevraagd, deelt u deze informatie alleen met ons, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Deelt Investurion uw informatie met buitenstaanders?
Nee, daar kunnen wij heel duidelijk in zijn: dat doen wij niet.
Uw gegevens blijven binnen ons bedrijf en zullen niet worden gedeeld met derden zonder nadrukkelijke toestemming van u.


6. Wat zijn mijn keuzes als het gaat om het verzamelen, gebruiken en verspreiden van mijn informatie?

Bij Investurion kunnen wij u van tijd tot tijd een e-mail sturen over onze diensten. Daarnaast kunnen wij u, als u bij registratie hebt aangegeven dat u geïnteresseerd bent in het ontvangen van informatie over Investurion, incidenteel een direct mail sturen over diensten die naar ons idee voor u interessant zijn. Deze direct mails worden u uitsluitend toegezonden door Investurion (of medewerkers die namens Investurion werken en een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend). U kunt uw accountinformatie op onze website op elk moment aanpassen als u dergelijke mails niet meer wilt ontvangen.
U hebt ook keuzemogelijkheden ten aanzien van cookies. Zoals hierboven aangegeven, kunt u uw browservoorkeuren aanpassen en zo de keuze maken om alle cookies te accepteren, een waarschuwing te krijgen wanneer er een cookie wordt geplaatst, of alle cookies te weigeren. Als u ervoor kiest alle cookies te weigeren, kunt u uw nieuwsbriefprofiel niet meer aanpassen. Zoals hierboven aangegeven dient u, als u uw nieuwsbriefprofiel wenst aan te passen, er met uw browserinstellingen voor te zorgen dat niet alle cookies worden geweigerd.

7. Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?
Wij vinden het van groot essentieel belang dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Wij van Investurion zullen nooit uw persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekken.

8. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er om het verlies, het misbruik of de wijziging van mijn informatie te voorkomen?
Uw persoonlijke informatie op onze website is enkel toegankelijk via de cookies op uw computer, zodat u de enige bent die toegang heeft tot deze persoonlijke informatie. U kunt uw persoonlijke informatie op www.investurion.be bewerken door vanaf uw computer in te loggen op de website van Investurion.

 

Wij adviseren u als zodra u klaar bent, uit te loggen uit uw account en het browservenster te sluiten. Zo hebben anderen geen toegang tot uw Persoonsgegevens en correspondentie als u een computer deelt met iemand anders of een computer op een openbare plaats gebruikt, zoals een bibliotheek of internetcafé.

 

Wanneer u Investurion Persoonsgegevens verstrekt, word deze informatie elektronisch worden verzonden naar onze server of in het rechtsgebied waar u deze hebt ingevoerd. Wij zullen deze informatie opslaan en verwerken in Nederland. Wanneer Investurion uw Persoonsgegevens verwerkt heeft zoals hierboven beschreven, neemt Investurion maatregelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde normen en standaarden, inclusief technische, organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen om de Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te beschermen tegen misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en verwijdering. Dit zorgt ervoor dat uw informatie veilig en in overeenstemming met de relevante gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy, wordt behandeld.

 

Investurion zal de door u verstrekte Persoonsgegevens bewaren overeenkomstig de mogelijk geldende wettelijke termijnen of zo lang deze gegevens nodig zijn voor het van toepassing zijnde doel waarvoor deze worden gebruikt en de periode voor het indienen van mogelijke rechtsvorderingen is verstreken.

9. Wat moet ik nog meer weten over mijn privacy?
Bedenk goed dat Persoonsgegevens die u online bekend maakt, door anderen kunnen worden verzameld en gebruikt worden. Kortom, wanneer u Persoonsgegevens online plaatst die algemeen toegankelijk is, kunt u van derden ongevraagd berichten ontvangen.

 

Uw gegevens die u via websites op het internet in vult zijn nooit 100% gegarandeerd veilig. Daarom doen wij er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen wij bij Investurion de veiligheid van informatie die u naar ons verstuurt, niet garanderen. U doet dit dus volledig op eigen risico. Zodra wij uw gegevens ontvangen, streven wij erna om de veiligheid daarvan op onze systemen binnen Investurion te garanderen.

 

Ieder persoon in Europa heeft bepaalde privacy rechten met uitzondering van, onder voorbehoud van mogelijke beperkingen. Deze rechten kunnen inhouden het recht van: (1) inzage, rectificatie en het wissen van Persoonsgegevens. (2) beperking van en/of bezwaar maken tegen het verwerken van Persoonsgegevens.

 

Als u van een van bovengenoemd rechten gebruik wenst te maken, verzoeken wij u vriendelijk een e-mail te sturen aan persoongegevens@investurion.be U heeft de mogelijkheid en ook het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw Persoonsgegevens de aangewezen toezichthoudende instantie.

10. Aanvullende informatie
Voor eventuele vragen over deze verklaring, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op contact@investurion.be

Investeren in vastgoed

betekent investeren in uw toekomst.

nl Nederlands
X
error: Content is protected !!
AllEscort