Woningbouw

  • Looptijd 5 jaar
  • Rentevergoeding v.a. 6% per jaar
  • Kwartaal uitkering rente

Woningbouw in Nederland

Investurion Nederland vindt dat de urgentie voor de acute woningnood onvoldoende wordt opgepakt via de lokale overheden. Zij moeten meer de regie in handen nemen en beter samenwerken met gemeentes. Zij moeten snel met meer concrete en actieve bouwplannen komen. Ook dienen zij te zorgen voor extra nieuwe bouwplannen op korte termijn. Ondanks de ambities van onze huidige regering, werden de afgelopen jaren te weinig nieuwe woningen gebouwd om te voldoen aan de steeds grotere woonbehoefte. De komende jaren zullen er ook lang niet genoeg bouwlocaties ontstaan. En als de politiek haar houding in dit beleid niet verandert, dan zakt het aanbod van nieuwe bouwlocaties en wordt de woningnood alleen nog maar groter. Onze bevolking moeten weer kunnen kiezen waar ze willen huren of kopen.

Het woningtekort stijgt en is inmiddels opgelopen tot ruim 750.000 en loopt alleen maar op. De productie van nieuwbouwwoningen blijft namelijk al jaren achter. De 125.000 woningen die jaarlijks opgeleverd dienen te worden blijft daardoor ver achter.
Er worden daarnaast door gemeentes te weinig vergunningen afgegeven voor nieuwbouw.

Wij kunnen stellen dat er tussen 2021 en 2026 ruim 750.000 nieuwe woningen nodig zullen zijn. Hiervan kan maar 40% op korte termijn gerealiseerd worden. Voor de overige 60 % is onbekend wanneer en of deze omgezet worden in concrete woningen. Haalbaarheid van bouwplannen dienen inzichtelijk gemaakt te worden. Registreer per bouwplan of de grond een woonbestemming heeft en hoe haalbaar de plannen op korte termijn zijn.
Dat scheelt tijd en veel kosten waar niemand wat aan heeft.

Betere samenwerking tussen gemeentes en overheden is noodzakelijk.
Om bouwlocaties sneller aan te kunnen wijzen is een betere samenwerking tussen de landelijke politiek en provincies is nodig. Komen zij er samen niet uit? Laat dan de desbetreffende minister beslissen en desnoods besluiten opleggen.

We moeten ver wegblijven van discussies die we momenteel voeren over binnen en buiten stedelijk bouwen.
Nederland is groot genoeg om iedere inwoner van Nederland te voorzien van passende woonruimte.
De tijd begint te dringen en de woningmarkt is aan vernieuwing toe.
Daarvoor dienen bestuurders van gemeentes wakker geschut te worden.

Waarom Investurion?

Wij zijn specialisten in het ontwikkelen en financieren van vastgoed.

De mensen achter Investurion hebben meer dan 30 jaar ervaring in projectontwikkeling en investeren in vastgoed. Ons doel is het realiseren van duurzame woon- en vastgoedvormen met als belangrijkste doel het behalen van uitstekend rendement. Wilt u ook bijdragen aan een duurzame toekomst van Nederland en tegelijkertijd een goed rendement behalen?

Zekerheid op beloofde kwartaal rente-uitkering

Investurion heeft een bewezen track record van 100% als het gaat om het uitkeren van rendement. Bij ons ontvangt u uw rente-uitkeringen per kwartaal.

We denken graag met u mee , neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies via relatiebeheer@investurion.nl

Wij investeren in:

Meest gestelde vragen

Team investurion

Investurion is wat u een moderne projectontwikkelaar kunt noemen die beleggen in vastgoed zeer aantrekkelijk maakt. Ons team weet zich bij de werkzaamheden ondersteund door specialisten in de vorm van een vast managementteam, een advocatenkantoor, fiscaal juristen en bedrijfsadviseurs. Investurion heeft een ruime mate van kennis en ervaring op het gebied van het ontwikkelen, bouwen en verbouwen van duurzame vastgoedprojecten. Keer op keer slaagt Investurion er in om precies de juiste projecten te vinden. Dat heeft behalve met kennis en ervaring zeker ook te maken met het oud-of-the-box denken.

Samen met bedrijven waarmee de afgelopen jaren een goede zakelijke band is opgebouwd, wil Investurion zich in de nabije toekomst vooral richten op de ontwikkeling van duurzame vastgoedprojecten. Daarbij wil het de balans tussen de ambities en verstandig en eerlijk zaken doen niet uit het oog verliezen

Waarom investurion?

Investurion wil meerwaarde bieden voor Nederland en koopt alleen beleggingspanden aan in eigen land. Onze specialisten zijn dagelijks actief om mogelijkheden te onderzoeken en de markt te analyseren. Zeker is dat de vraag naar vastgoed groeit. Zaken doen met Investurion betekent dat voor u investeert er altijd gedegen onderzoek plaats heeft gevonden naar de locatie, de prijs, de omvang en de voorwaarden en restricties. Wat willen bereiken is tweeledig; het realiseren van duurzame, betaalbare woonvormen én uiteraard het behalen van rendement. Dit laatste kan door te investeren in bestaande panden of in nog te realiseren vastgoed. Investurion heeft projecten in alle delen van ons land. Nóg een reden om te beleggen in vastgoed met Investurion is het rendement, want dat is 7 procent.

Wat zijn de mogelijkheden?

Omdat Investurion voortdurend op zoek is naar projecten en die ook vindt, is kapitaal noodzakelijk voor de ontwikkeling aankoop en realisatie van beleggingspanden. Doet u mee, dan leent u geld uit waardoor Investurion met de beleggingspanden aan de slag kan. Het geld dat u uitleent krijgt u met rente terug. De lening gaat precies veertien dagen na storting in en de rente bedraagt zoals gesteld 7 procent per jaar, dit op basis van annuïteiten. u krijgt rente vanaf de eerste dag, de rente krijgt u achteraf per kwartaal en gedurende de maximale looptijd van vijf jaar uitgekeerd. Uiterlijk vijf jaar nadat u het geld uitgekeerd hebt staat het geleende bedrag weer op uw bankrekening. Investurion geeft obligaties uit met een waarde van 5000 euro. U kunt dus al snel beleggen in vastgoed met Investurion en dat tegen een rendement van 7 procent.

Waarom een investering campagne?

Zoals reeds gememoreerd ziet Investurion steeds kansen en om al die kansen te benutten, is kapitaal noodzakelijk. Om aan dat geld te komen doet Investurion dus een beroep op kleine en grote externe investeerders. Dit is aantrekkelijk voor investeerders, niet in de laatste plaats vanwege het rendement van 7 procent. Ook het feit dat u helpt meerwaarde in ons land te creëren spreekt veel investeerders aan, vastgoed is schaars bij zowel de kleine als grote investeerder. Dit heeft alles te maken met het feit dat het een relatief veilige manier van beleggen is. Omdat u met Investurion samenwerkt met een professionele projectontwikkelaar bent u verzekerd van een solide rendement.

Goed om te weten

Investeren in vastgoed of beleggingspanden betekent dat je risico’s loopt. Hoewel het doorgaans vooral financieel voordeel oplevert, dient u zelf in te calculeren dat er altijd risico’s zijn. Kennis van het bedrijf is essentiële om de risico’s in te schatten. Om de risico’s te reduceren is spreiding erg belangrijk. Om de eigen risico’s te beperken is het toch al verstandig alleen te investeren met geld dat u ook echt kunt missen.

Vastgoed een steeds beter alternatief voor schaarser wordende bancaire rente

Natuurlijk kunt u uw geld ook op de spaarrekening bij de bank zetten. Dan weet u echter zeker dat er van enig rendement geen sprake zal zijn. Sterker nog, het kan u tegenwoordig zelfs geld kosten. Door te investeren in vastgoed bij Investurion bent u zeker van een solide rendement. Bovendien kunt u helpen de woningnood in ons land oplossen. U bent als investeerder bovendien vanaf de start van een project nauw betrokken

Een beleggingspand verkopen of aankopen?

Investurion is voortdurend op zoek naar vastgoed. Ons ervaren team onderzoekt, analyseert en ziet voortdurend de mooiste kansen om investeren in vastgoed mogelijk te maken. Staan er panden te koop, dan onderzoeken de specialisten van Investurion welke mogelijkheden er zijn. Bij de beoordeling houdt de projectontwikkelaar twee zaken voor ogen: investeerders een goed rendement bieden en meewerken aan het oplossen van het woningtekort in ons land. Want dat tekort is er en zal alleen maar groeien. De verwachting is niet voor niets dat er de komende jaren 850.000 woningen noodzakelijk zullen zijn. In de ogen van Investurion is out of the box denken gecombineerd met ervaring en kennis van zaken essentieel om aan beide doelstellingen te kunnen voldoen. Het maakt investeren in vastgoed met Investurion meer dan de moeite waard.

Investurion helpt bij een passende oplossing

Het is niet zo verwonderlijk dat steeds meer mensen hun heil zoeken in het investeren in vastgoed. Zet u uw spaargeld op de bank, dan weet u zeker dat u in de nabije toekomst geen rendement hoeft te verwachten. Sterker nog sparen kan u zelfs geld kosten tegenwoordig. Het mooie aan zaken doen met Investurion is dat dit voor vrijwel iedereen is weggelegd. Dus ook als u een minder goed gevulde portemonnee hebt. Er is voor iedereen een oplossing om te beleggen in vastgoed. De voorwaarden zijn prima en u krijgt een rendement van 7 procent.

Het netwerk van investurion

Wie succesvol wil zijn, moet samenwerken met alleen de beste partners. Zeker Investurion weet dat als geen ander. Niet voor niets weten de specialisten zich omringd door alleen de beste advocaten, fiscaal juristen en bedrijfsadviseurs. Er is bovendien een vast managementteam. Voorts werkt Investurion samen met gemeenten, corporaties en zorgpartijen. Dat betekent meteen ook variatie in verhuur en dat zal zorgen voor een beter doelstelling.